Kennismakingsgesprek altijd vrijblijvend

Kosten voor studiebegeleiding zijn vrijgesteld van BTW.

Tip: Kosten voor studiebegeleiding zijn mogelijk van de inkomstenbelasting aftrekbaar als studiekosten. Check dit zelf bij een belastingadviseur van de belastingdienst of dit van toepassing is en wat de voorwaarden hiervan zijn.

Kosten Studiebegeleiding en Coaching (per 1 mei 2017): Tarieven scriptiebegeleiding & coaching mei 2017

 

Studiebegeleiding Prijs
IntakeGratis
Individuele scholing/studiebegeleiding per uur€ 70,00
Pakket Start, 5 uur (uurprijs € 67,50)
Individuele scholing/studiebegeleiding, studietrainingen, studielab, online/telefonische begeleiding
€ 337,50
Pakket Uitgebreid, 10 uur (uurprijs € 65,-)
Individuele scholing/studiebegeleiding, studietrainingen, studielab, online/telefonische begeleiding
€ 650,00
Pakket Totaal, 15 uur (uurprijs € 62,50)
Individuele scholing/studiebegeleiding, studietrainingen, studielab, online/telefonische begeleiding
€ 937,50
Pakket Plus, 20 uur (uurprijs € 60,00)
Individuele scholing/studiebegeleiding, studietrainingen, studielab, online/telefonische begeleiding
€ 1.200,00
  • 10% korting op totaal prijs pakket indien deze direct na afname in 1 keer en binnen termijn van 14 dagen wordt betaald.
  • In de avonduren (vanaf 20uur) en weekenden wordt 150% gerekend van de reguliere kosten (exclusief studielab en tenzij anders overeengekomen).
  • Betaling van pakketten dient voorafgaande aan de geleverde diensten te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • Gespreide betaling is mogelijk mits schriftelijk overeengekomen.
  • Voor zover kosten van administratieve ondersteuning, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere 
opdrachtgebonden kosten niet in een opdrachtsom zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Facturen t.n.v. Leef Coaching & Psychologie, IBAN: NL69 INGB 0006 7213 63