Voor veel studenten is het opzetten van het onderzoek, de vertaling van de vraagstelling in variabelen die je kunt onderzoeken, een struikelblok. Daarnaast is ook de data-analyse een punt waar veel studenten wel hulp kunnen gebruiken! Veelvoorkomende onderdelen in de begeleiding worden hieronder beschreven:

Onderzoeksmethodiek:

 • Kiezen van een onderzoeksmethode: deductief, inductief (empirisch, op basis van meetbare waarnemingen), empirische cyclus (combinatie van zowel deductief als inductief), hypothetico-deductieve methode en de multimethode, hermeneutische aanpak, onderzoek naar causaliteit.
 • Operationalisatie: hoe vertaal je de probleemstelling in meetbare variabelen?
 • Opstellen Conceptueel Model: de visuele weergave van je onderzoek in een figuur
 • Validiteit en Betrouwbaarheid: meet je wat je wil meten en is het onderzoek te herhalen door een ander?
 • Opstellen meetinstrumenten: hoe stel je een betrouwbare en valide vragenlijst, enquete of ander meetinstrument op?

Hulp bij kiezen van onderzoeksmodellen, bv:

Hulp bij het kiezen en uitvoeren van statistische toetsen, bv:

 • Verdelingsvrije of niet-parametrische toetsen
 • Parametrische toetsen
 • p-waarde
 • Significantie
 • Correlatie
 • Regressie-analyse
 • Factoranalyse
 • Variantie-analyse (ANOVA)
 • Inferentie
 • Schatting
 • Hoofdcomponentenanalyse