Hulp bij het kiezen en leren toepassen van de juiste modellen en analyse-methoden:

Veelgebruikte Marketinganalyses (meest voorkomende worden genoemd):

 • ABCD-analyse
 • Afnemersanalyse
 • Bedrijfstakanalyse
 • Concurrentenanalyse
 • Confrontatiematrix
 • Distributieanalyse
 • DESTEP analyse
 • Externe analyse
 • Interne analyse
 • Portfolio analyse
 • SWOT analyse
 • Situatie analyse
 • Interne Analyses
 • Externe Analyses
 • Concurrentieanalyses
 • De marketingomgeving van een onderneming: Macro-omgeving, Meso-omgeving, Micro-omgeving

Veelgebruikte Marketingmodellen (meest voorkomende worden genoemd):

 • 7S-Model
 • Abell model
 • AIDA model
 • Ansoff model
 • BCG matrix
 • SDP model
 • Marketing Kengetallen
 • Maslow behoeftepiramide
 • Klantenpiramide
 • MABA analyse
 • Productlevenscyclus
 • Porter Generieke Concurrentiestrategieën
 • Servqual-model/GAP-model
 • Waardestrategieën van Treacy en Wiersema
 • Porter Vijfkrachtenmodel
 • Greiners Groeimodel